Rólunk

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
Debreceni cég

Tulajdonosaink a város életének meghatározó szereplői: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debreceni Egyetem, Cívis Ház Zrt.

XXI.
Sikeres városért

Ha mi jól végezzük munkánkat, Debrecennek nő a vagyona, munkahelyek jönnek létre egy élhető, modern városban, a 21. század kihívásaira felkészült lakosokkal.

Sokszínű feladatok

Nálunk érdekes szakmai területek ismerhetők meg, jó csapatban lehet dolgozni, és bizalmat kiépíteni a debreceni vállalkozói körrel, önkormányzattal, egyetemmel, szakmai és nonprofit szervezetekkel.

I
Várjuk Debrecenben

Miattunk is érdemes Debrecenbe költözni, itt kialakítani a családi, egyéni egzisztenciát. A kiépített kapcsolatokra, bizalomra alapozva beépülni a helyi gazdasági, fejlesztési életbe.

Tevékenységünk

1 Gazdaságfejlesztés

Debreceni cégek támogatása:

• A helyi vállalkozások prosperáljanak a hazai és nemzetközi piacokon

Befektetésösztönzés:

• Minél több cég települjön ide, ezzel teremtve munkahelyeket és jólétet a városnak

Startup ökoszisztéma fejlesztése:

• Debrecenben adott legyen minden feltétel, hogy a következő Microsoft itt születhessen meg

Kooperációs platform:

• Szakmai együttműködés a Debrecen Egyetemmel a gazdaságfejlesztés érdekében. Nyílt Innovációs Központ létrehozása

2 Városfejlesztés

 • A 2014-2020 közötti időszakban megvalósuló városi projektek előkészítése és menedzsmentje
 • Városi Pályázati Központ létrehozása: az önkormányzatra vonatkozó pályázati ötletek szakmai előszűrése, a javasolt pályázatok előterjesztése a városvezetés felé
 • Városi kötelező uniós stratégiák folyamatos gondozása
 • A nemzetközi Europe Direct Információs Hálózat helyi irodájának működtetése

3 Vállalkozásfejlesztés

Vállalkozásfejlesztési Szolgáltató Iroda

• Elősegítjük Debrecen inkluzív növekedését a GINOP, KEHOP, EFOP, H2020 programokon keresztül. Célunk a gazdaságfejlesztés, fenntarthatóság, társadalmi kohézió és innováció előmozdítása.

• Teljes körű pályázati szolgáltatás nyújtunk: pályázati lehetőségek, fejlesztési források, támogató szolgáltatások (banki, pályázatírói, pénzügyi tanácsadói kapcsolatok) kommunikálása a vállalkozók felé.

Tanácsadás

• Kiemelt feladatunk a helyi vállalkozások fejlesztése, és versenyképességének növelése. Munkatársaink szakértői, tanácsadói tevékenységgel segítik a vállalkozásokat problémáinak megoldásában.

Vállalkozói adatbázis

• A források hatékonyabb felhasználása érdekében célunk a vállalkozói igények megismerése, ezért a Debrecen és vonzáskörzetének vállalkozásairól adatbázist készítünk.

Ötlet adattárház

• Felmérjük a klaszterek, szerveződések és cégek pályázati ötleteit, valamint elősegítjük a partnerkapcsolatok kiépítését annak érdekében, hogy minél sikeresebben kapcsolódjanak be a debreceni vállalkozások az innovációs tevékenységekbe.

4 Smart City

 • A Smart City Debrecen egy intelligens, innovatív, élhető, hatékony, fenntartható, okos, egészséges és tehetős város megteremtését tűzi ki célul
 • E cél eléréséhez partnereinkkel (önkormányzat, piaci cégek, non-profit szervezetek, közműcégek, tanácsadók, egyetem, nemzetközi szervezetek) közösen stratégiát dolgozunk ki
 • A Smart City Debrecen stratégia és projektek menedzsmentje
 • Nemzetközi és országos partneri kapcsolatok kiépítése

Építsük együtt Debrecent!

Munkatársakat keresünk.

Álláslehetőségek

Amit minden munkatársunktól elvárunk

1. Diploma

2. Angol nyelvtudás:

 • Nem magyar anyanyelvű munkatárssal hatékonyan tud dolgozni
 • Az EDC feladatköreiből fakadóan tapasztalatot, tudást, inspirációt tud meríteni más, Magyarországon kívüli városok tevékenységéből
 • Együtt tud működni külföldi szervezetekkel, cégekkel
 • Képes igényes angol nyelvű írásos dokumentumok összeállítására

3. Adatkezelés és digitális írástudás:

 • Érti a hatékony adatkezelés és Excel használat alaplogikáját
 • Rutinosan használja az alapvető Excel képleteket
 • Hatékonyan használja az irodai informatikai eszközöket (Office, Google, smartphone)

Munkaköri struktúra

A következő szintekre várjuk jelentkezésüket
GYAKORNOK
 • Egy adott feladatra, határozott időtartamig végzi a munkáját
 • Kijelölt vezető irányítása alatt dolgozik
MUNKATÁRS
 • Határidőre, előre leegyeztetett feladatot el tud látni
 • A saját szakterületén a szervezet céljai érdekében önálló lépéseket tesz
 • A szervezet céljai érdekében önálló javaslatokat terjeszt elő
 • Adatok alapján, előre letisztázott feladatokhoz elemzéseket végez
 • Együttműködik szakmai partnerekkel
 • Segíti a vezetőség munkáját (előkészítés, szervezés, egyeztetés)
SZAKÉRTŐ
 • Egy adott feladathoz (projekt, komplexebb ügy) tervet készít, egyezteti, majd az elejétől a végéig menedzseli
 • Proaktívan kezeli a potenciálisan felmerülő nehézségeket, lehetőségeket
 • Hatékonyan kommunikál a vezetéssel, külső partnerekkel (tömör, lényegre törő, cselekvésorientált, igényes, professzionális, angolul is, szóban és írásban)
 • Hatékonyan használ menedzsmentmódszereket
 • Döntéseihez, előterjesztéseihez professzionális elemzéseket végez
 • Menedzseli a hozzá beosztott embereket
 • Pár év munkatapasztalattal rendelkezik
VEZETŐ SZAKÉRTŐ
 • Szélesebb szakmai terület önálló felelőse
 • Adott területhez stratégiát épít, erőforrásokat rendel, és tiszta célrendszerbe helyezi azt
 • Felel az adott terület minden mutatójáért
 • Tagja a tágabb menedzsmentnek
 • Szakmai területen képviseli a céget
 • Partnerek által emberileg és szakmailag elismert
 • Legalább 5 év munkatapasztalata van (nem feltétlenül azon a területen)
Csoportvezető
 • Összefog szakmai területeket, ezek céljaiért, jövőképéért, szakmai színvonaláért külső, belső megítéléséért felel
 • A hozzá tartozó szakmai területek megfelelő szakembereit kiválasztja és menedzseli
 • Az adott szervezet vízióját, céljait szem előtt tartva felel a cég minden mutatójáért
 • Javaslataival, tetteivel alakítja a szervezet céljait, tágítja lehetőségeit, erősíti pozícióját
 • Tetteivel, kommunikációjával példát mutat
 • Városi és partneri kapcsolatokban a szakmai kapcsolat legfelsőbb szintje
 • Legalább 10 év munkatapasztalattal rendelkezik és vezetői tapasztalata van

Nyitott pozíciók

A következő pozicíókra várjuk jelentkezésüket

Pénzügyi és operatív – szakértő vagy vezető szakértő érdekel

  Ideális jelölt

 • A cég és a város érdekeit szem előtt tartva irányítja az EDC Debrecen minden olyan háttér-tevékenységét, ami biztosítja a hatékony működést. Hozzáállásában és tetteiben képviseli a fehérnek lenni és fehérnek látszani elvet. Erős pénzügyi tapasztalata van és képes hamar beletanulni az általános HR, jogi, közbeszerzési, IT területekbe. Megbízható, precíz és jó üzleti partner.
 • Feladatok

 • Az EDC pénzügyi vezetése (számvitel, tervezés, kontrolling, adminisztráció) mellett az IT, HR, iroda, beszerzés vezetője.
 • Vezeti a külső operatív partnerek munkáját (könyvelő, ügyvédek, közbeszerzési tanácsadók, könyvvizsgáló, tanácsadók, IT, etc)
 • Menedzseli a Felügyelő Bizottság, DMJV, Tulajdonosi kör rendszeres és felmerülő adminisztrációs feladatait
 • Néhány fős csapat professzionális menedzsmentje
 • Speciális technikai elvárások

 • Pénzügyi tapasztalat
 • Analitikus gondolkodás
 • Rendszerező szemlélet
 • Pontos, precíz munkavégzés

Gazdaságfejlesztés – munkatárs érdekel

  Ideális jelölt

 • Nagy érdeklődéssel van a várost érintő fejlesztések és a jövőben a gazdaságot érintő beruházások iránt. Képes a szakmai partnerekkel való együttműködésre. Kreatív és kezdeményező személyiség, aki nem ijed meg a kihívásoktól.
 • Feladatok

 • A befektetésösztönzési/gazdaságfejlesztési tevékenységet támogató feladatok ellátása
 • Befektetői megkeresések kezelése
 • Elemzések, kimutatások készítése
 • Nemzetközi és hazai cégekkel, közvetítőkkel, fontos iparági szereplőkkel aktív kapcsolatteremtés és azok folyamatos menedzsmentje
 • Részvétel adatszolgáltatások, prezentációk készítésében és programok szervezésében
 • Speciális technikai elvárások

 • Kiváló üzleti angol
 • Képes rövid határidőn belül dolgozni

Smart City fejlesztés – szakértő érdekel

  Ideális jelölt

 • Mind a városvezetés, mind az üzleti partnerek felé képes bizalmat kiépíteni. Angol tudása kimagasló, jól épít kapcsolatokat, érdekli, már-már szenvedélye a okos városfejlesztés. Tisztában van a városfejlesztési irányvonalakkal és a pályázati világ sem ismeretlen számára. Kitartó, siker és eredmény orientált.
 • Feladatok

 • A Smart City projektek erős kezű vezénylése, képviselése a városvezetés irányába, valamint a szervezeten belül is
 • Városi Smart City stratégiai operatív megvalósítása. Projektek foggal körömmel végig vitele.
 • Nemzetközi cégekkel, fontos iparági szereplőkkel aktív kapcsolatteremtés és azok folyamatos ápolása
 • Néhány fős csapat professzionális szintű menedzsmentje és motiválása
 • Speciális technikai elvárások

 • Üzleti tapasztalat
 • Alapvető műszaki és kimagasló informatikai tudás

Befektetésösztönzés – szakértő érdekel

  Ideális jelölt

 • Ismeri és érti a nemzetközi cégek üzleti, szervezeti kultúráját, gondolkodásmódját. Jó tárgyaló és üzleti diplomáciai érzékkel rendelkezik. Képes stratégiában gondolkodni, tágabb összefüggéseket megérteni. Szakmailag és emberileg is megbízható, leinformálható.
 • Feladatok

 • A kialakult befektetésösztönzési meglévő folyamat menedzsmentje
 • Helyszínkereső projektek menedzsmentje
 • Nemzetközi cégekkel, közvetítőkkel, fontos iparági szereplőkkel aktív kapcsolatteremtés és azok folyamatos menedzsmentje
 • Befektetői tárgyalásokon való részvétel
 • Speciális technikai elvárások

 • Kiváló üzleti angol
 • Üzleti és tárgyalási tapasztalat
 • Magas teherbírás

Töltse le a jelentkezési lapot, és olvasson a kiválasztás menetéről

LETÖLTÖM

Kapcsolat

Elérhetőségek

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
4025 Debrecen Piac utca 79.
Telefon: +36 52/521-480
E-mail: info@edc.debrecen.hu

Befektetésösztönzési csapat E-mail: investment@edc.debrecen.hu
Smart City csapat E-mail: smartcity@edc.debrecen.hu
Vállalkozásfejlesztési csapat E-mail: business@edc.debrecen.hu
jelentkezem
© 2015. EDC - Minden jog fenntartva.