Rólunk

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
Debreceni cég

Tulajdonosaink a város életének meghatározó szereplői: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debreceni Egyetem, Cívis Ház Zrt.

XXI.
Sikeres városért

Ha mi jól végezzük munkánkat, Debrecennek nő a vagyona, munkahelyek jönnek létre egy élhető, modern városban, a 21. század kihívásaira felkészült lakosokkal.

Sokszínű feladatok

Nálunk érdekes szakmai területek ismerhetők meg, jó csapatban lehet dolgozni, és bizalmat kiépíteni a debreceni vállalkozói körrel, önkormányzattal, egyetemmel, szakmai és nonprofit szervezetekkel.

I
Várjuk Debrecenben

Miattunk is érdemes Debrecenbe költözni, itt kialakítani a családi, egyéni egzisztenciát. A kiépített kapcsolatokra, bizalomra alapozva beépülni a helyi gazdasági, fejlesztési életbe.

Tevékenységünk

1 Gazdaságfejlesztés

A gazdaságfejlesztés keretében célunk többek között a debreceni cégek támogatása: mind hazai, mind nemzetközi piacra lépésük segítése.

A befektetésösztönzés keretében gyarapítani szeretnénk a Debrecenbe települő cégek számát, amely a városnak és annak lakosainak jólétét egyaránt növeli.

Ehhez kapcsolódóan a Debrecen Foglalkoztatási Paktum célja egy olyan egészséges munkaerőpiaci egyensúly megteremtése, ahol egyrészt a munkát keresők belátható időn belül számukra elfogadható munkához jutnak, másrészt az itt lévő, illetve a jövőben érkező foglalkoztatók számára megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő érhető el.

További feladatként jelenik meg a startup ökoszisztéma fejlesztése, és az ehhez szükséges feltételek megteremtése.

invest.debrecen.hu


2 Városfejlesztés

A városfejlesztés körében végzett tevékenységünk a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó városi projektek előkészítése és koordinálása. Utóbbi feladata az önkormányzatra vonatkozó pályázati ötletek szakmai előszűrése, valamint a javasolt pályázatok előterjesztése a városvezetés felé.

3 Vállalkozásfejlesztés

A debreceni vállalkozások fejlesztését elősegítendő többek között a GINOP, KEHOP, EFOP és H2020 programokat illetően nyújtunk teljes körű pályázati információs szolgáltatást. A helyi vállalkozások fejlesztéséhez és versenyképességük növeléséhez szeretnénk hozzájárulni a szervezet által biztosított szakértői tanácsadói tevékenység, valamint a Debrecen és vonzáskörzetének vállalkozásairól készülő adatbázissal és ötleteket gyűjtő adattárral.

business.debrecen.hu

4 Smart City

A Smart City Debrecen programban egy intelligens, innovatív, élhető és fenntartható város megteremtésén dolgozunk, amelynek eléréséhez a szervezet, partnereivel közös stratégiát dolgoztunk ki, és további országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is törekszünk.

A csapat fókuszában jelenleg az energetikai beruházások támogatása, a digitális írástudás elterjesztése és Debrecen városában az intelligens közlekedés kialakítása áll, amely utóbbinak egyik bizonyítéka a kiépült okos zebra jelenléte is.

smartcity.debrecen.hu

Építsük együtt Debrecent!

Munkatársakat keresünk.

Álláslehetőségek

Amit minden munkatársunktól elvárunk

1. Diploma

2. Angol nyelvtudás:

 • Nem magyar anyanyelvű munkatárssal hatékonyan tud dolgozni
 • Az EDC feladatköreiből fakadóan tapasztalatot, tudást, inspirációt tud meríteni más, Magyarországon kívüli városok tevékenységéből
 • Együtt tud működni külföldi szervezetekkel, cégekkel
 • Képes igényes angol nyelvű írásos dokumentumok összeállítására

3. Adatkezelés és digitális írástudás:

 • Érti a hatékony adatkezelés és Excel használat alaplogikáját
 • Rutinosan használja az alapvető Excel képleteket
 • Hatékonyan használja az irodai informatikai eszközöket (Office, Google, smartphone)

Munkaköri struktúra

A következő szintekre várjuk jelentkezésüket
GYAKORNOK
 • Egy adott feladatra, határozott időtartamig végzi a munkáját
 • Kijelölt vezető irányítása alatt dolgozik
MUNKATÁRS
 • Határidőre, előre leegyeztetett feladatot el tud látni
 • A saját szakterületén a szervezet céljai érdekében önálló lépéseket tesz
 • A szervezet céljai érdekében önálló javaslatokat terjeszt elő
 • Adatok alapján, előre letisztázott feladatokhoz elemzéseket végez
 • Együttműködik szakmai partnerekkel
 • Segíti a vezetőség munkáját (előkészítés, szervezés, egyeztetés)
SZAKÉRTŐ
 • Egy adott feladathoz (projekt, komplexebb ügy) tervet készít, egyezteti, majd az elejétől a végéig menedzseli
 • Proaktívan kezeli a potenciálisan felmerülő nehézségeket, lehetőségeket
 • Hatékonyan kommunikál a vezetéssel, külső partnerekkel (tömör, lényegre törő, cselekvésorientált, igényes, professzionális, angolul is, szóban és írásban)
 • Hatékonyan használ menedzsmentmódszereket
 • Döntéseihez, előterjesztéseihez professzionális elemzéseket végez
 • Menedzseli a hozzá beosztott embereket
 • Pár év munkatapasztalattal rendelkezik
VEZETŐ SZAKÉRTŐ
 • Szélesebb szakmai terület önálló felelőse
 • Adott területhez stratégiát épít, erőforrásokat rendel, és tiszta célrendszerbe helyezi azt
 • Felel az adott terület minden mutatójáért
 • Tagja a tágabb menedzsmentnek
 • Szakmai területen képviseli a céget
 • Partnerek által emberileg és szakmailag elismert
 • Legalább 5 év munkatapasztalata van (nem feltétlenül azon a területen)
Csoportvezető
 • Összefog szakmai területeket, ezek céljaiért, jövőképéért, szakmai színvonaláért külső, belső megítéléséért felel
 • A hozzá tartozó szakmai területek megfelelő szakembereit kiválasztja és menedzseli
 • Az adott szervezet vízióját, céljait szem előtt tartva felel a cég minden mutatójáért
 • Javaslataival, tetteivel alakítja a szervezet céljait, tágítja lehetőségeit, erősíti pozícióját
 • Tetteivel, kommunikációjával példát mutat
 • Városi és partneri kapcsolatokban a szakmai kapcsolat legfelsőbb szintje
 • Legalább 10 év munkatapasztalattal rendelkezik és vezetői tapasztalata van

Nyitott pozíciók

A következő pozíciókra várjuk jelentkezésüket

Gazdaságelemzési munkatárs ÉRDEKEL

 • Gazdasági elemzések előkészítése, mutatószámok és mérések generálása, Debrecen gazdaságának megismerésére irányuló elemzések elkészítése.
 • Pályázatokhoz kapcsolódó forrástérkép elkészítése, folyamatos aktualizálása.

Töltse le a jelentkezési lapot, és olvasson a kiválasztás menetéről

LETÖLTÖM

Kapcsolat

Térkép

Elérhetőségek

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Telefon: +36 20 353 3663 vagy +36 52 521 480
Fax: +36 52 521 480
E-mail:

Befektetésösztönzési csapat E-mail:
Smart City csapat E-mail:
Vállalkozásfejlesztési csapat E-mail:
jelentkezem
© 2017. EDC - Minden jog fenntartva.